Opłaty | Maraton Karkonoski

Opłaty

OPŁATA REJESTRACYJNA WYNOSI:

  • od 11.10.2018 do 30.11.2018 r. –  240 PLN
  • od 01.12.2018 do 31.01.2019 r. – 260 PLN
  • od 01.02.2019 do 25.07.2019 r. – 280 PLN
  • opłata w biurze zawodów (26/27.07.2019) wynosi – 300 PLN

O wysokości opłaty decyduje data księgowania na koncie bankowym Organizatora:

Opłaty należy dokonać na konto:

 Fundacja Maraton Karkonoski 97 2030 0045 1110 0000 0305 3180

Opłata Rejestracyjna jest opłatą za uczestnictwo w Maratonie Karkonoskim, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata Rejestracyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Maratonu Karkonoskiego.

W przypadku rezygnacji z zawodów, organizator dopuszcza możliwość zwrotu części opłaty rejestracyjnej, zgodnie z poniższymi zasadami:

W przypadku zwrotu opłaty rejestracyjnej:

  • zgłoszenie rezygnacji do 31.12.2018 r. – zwrot 100 % opłaty
  • zgłoszenie rezygnacji do 31.03.2019 r. – zwrot 70 % opłaty
  • zgłoszenie rezygnacji do 30.06.2019 r. – zwrot 50 % opłaty

Po 01.07.2019 r. Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej !!!

Rezygnacje należy zgłaszać na adres mailowy rezygnacje@maratonkarkonoski.pl wraz z numerem konta do zwrotu opłaty rejestracyjnej.

Zwroty będą dokonywane do 10 dnia miesiąca, po miesiącu w którym zgłoszono rezygnację.

Organizator wystawia faktury VAT w przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury NAJPÓŹNIEJ do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić na adres mailowy faktury@maratonkarkonoski.pl podając dane nabywcy i dane zawodnika, za którego będzie wystawiona faktura.

(c) 2009-2019 Maraton Karkonoski   |   wykonanie: sportsBRND.pl