Rejestracja

Rejestracja do maratonu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i  dokonanie płatności.

Brak opłaty rejestracyjnej skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia przez Organizatora.

Dokonując zgłoszenia zawodnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na waunkach w nim ujętych, oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie badań antydopingowych.

Zawodnik akceptuje udział w Imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegów, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Imprezie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegach maratońskich, ultra i górskich.

 

ZAPISY RUSZAJĄ 10.10.2017 godz. 10:10

 

    

 

Organizatorzy i Patronaty

Sponsorzy i Partnerzy

Patronat Medialny