Opłata rejestracyjna

Opłata Rejestracyjna jest opłatą za uczestnictwo w Maratonie Karkonoskim, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata Rejestracyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Maratonu Karkonoskiego !!!

OPŁATA REJESTRACYJNA WYNOSI (decyduje data dokonania płatności):

- dla zawodników, którzy ukończyli wszystkie edycje Maratonu Karkonoskiego – 100 PLN

-  WIECZORNY BIEG KOLACYJNY - BEZ OPŁAT

- od 01.10.2016 do 31.10.2016 r. -  120 PLN ULTRA; 80 PLN PÓŁMARATON

- od 01.11.2016 do 31.12.2016 r. -  130 PLN ULTRA; 90 PLN PÓŁMARATON

- od 01.01.2017 do 20.06.2017 r. – 150 PLN ULTRA; 100 PLN PÓŁMARATON

- opłata w biurze zawodów  wynosi – 200 PLN ULTRA, 150 PLN PÓŁMARATON

O wysokości opłaty decyduje data księgowania na koncie bankowym Organizatora:

Fundacja Maraton Karkonoski

97 2030 0045 1110 0000 0305 3180

* W późniejszym terminie będzie można nabyć pamiątkową koszulkę na zasadach, które bedą przedstawione na stronie internetowej i przesłane do zawodników.

 W przypadku rezygnacji z zawodów, organizator dopuszcza możliwość zwrotu części opłaty rejestracyjnej lub przepisania jej na innego zawodnika, zgodnie z poniższymi zasadami:

W przypadku zwrotu opłaty rejestracyjnej:

- zgłoszenie rezygnacji do 31.12.2016 r. – zwrot 100 % opłaty

- zgłoszenie rezygnacji do 31.05.2017 r. – zwrot 50 % opłaty

Po 01.06.2017 Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej !!!

W przypadku przepisania opłaty:

-należy zgłosić chęć dokonania zmiany a po uzyskaniu zgody - dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wysokości opłaty, którą wpłaciła osoba zgłoszona na liście startowej a opłatą jaką musiałaby zapłacić osoba wchodząca na jej miejsce w danym terminie. 

Po 01.06.2017 Organizator nie dokonuje zmian na liście startowej !!!

Polski

Organizatorzy i Patronaty

Sponsorzy i Partnerzy

Patronat Medialny